Tiến độ Vega City

Tiến độ xây dựng dự án Vega City Nha Trang chủ đầu tư Tập đoàn KDI Holdings sẽ được cập nhập thường xuyên liên tục tại danh mục Tiến độ Vega City. Quý anh/chị cần hỗ trợ thông tin về tiến độ...  

Tiến độ dự án Vega City tháng 05/2021 được chủ đầu tư cập nhập thường xuyên liên tục tại danh mục Tiến độ Vega City Nha Trang. Quý anh/chị cần hỗ trợ thông tin về tiến độ dự án Vega...  

Tiến độ xây dựng dự án Vega City tháng 03/2021 chủ đầu tư sẽ được cập nhập thường xuyên liên tục tại danh mục Tiến độ Vega City Nha Trang. Quý anh/chị cần hỗ trợ thông tin về tiến độ...  

DỰ ÁN NỔI BẬT