Tiến độ dự án căn hộ chung cư C Skyview Bình Dương tháng 10/2020 Đường Trần Phú chủ đầu tư Quốc Cường Chánh Nghĩa

Cập nhật hình ảnh tiến độ C Skyview tháng 10/2020

Tiến độ xây dựng dự án căn hộ chung cư C Skyview Bình Dương tháng 10/2020 chủ đầu tư sẽ được cập nhập thường xuyên liên...

Loc Phat Hung 12-10-2020
Tiến độ dự án căn hộ chung cư C Skyview tháng 9/2020 Bình Dương Đường Trần Phú chủ đầu tư Quốc Cường Chánh Nghĩa

Tiến độ C Skyview dự án căn hộ Bình Dương tháng 9/2020

Tiến độ xây dựng C Skyview Bình Dương tháng 9/2020 chủ đầu tư Quốc Cường Chánh Nghĩa sẽ được cập nhập thường xuyên liên tục...

Loc Phat Hung 18-09-2020